Τα προβλήματα που λύνονται με την εξονική θεωρία

1) Το πρόβλημα της αρνητικότητας στον Φυσικό Κόσμο πέρα
από τους γνωστούς αρνητικούς αριθμούς των Μαθηματικών.
2) Το πρόβλημα της μη αντιστρεψιμότητας στη θεωρία της Σχετικότητας,
δηλαδή το λεγόμενο συνοπτικά πρόβλημα της αρνητικής απόστασης.
3) Το πρόβλημα της υποδιαίρεσης της ύλης σε όλο και μικρότερα σωματίδια
και συνεπώς της αναζήτησης των ΑΤΟΜΩΝ δηλαδή των ΑΤΜΗΤΩΝ
και μη περαιτέρω υποδιαιρέσεων.
4) Η μη συνεκτικότητα των τριών κεντρικών φυσικών θεωρήσεων:
Κλασική , Σχετικότητα , Κβαντική.
5) Η μη συμπαγής και ενιαία θεώρηση της Φύσης ανεξαρτήτως μεγέθους:
μικρό , μεσαίο , μεγάλο και ενοποίηση των αστρονομικών παρατηρήσεων.
6) Η αναγκαιότητα επαναδιατύπωσης της Φυσικής της Χημείας της Βιολογίας
της Αστρονομίας ώστε να είναι εμφανές το ενιαίο .
7) Το πρόβλημα του αλληλοορισμού του Χώρου με τον Χρόνο για το Σύμπαν
και τα μέρη του .
κ.λ.π.