Τα προβλήματα που λύνονται με την εξονική θεωρία

1) Το πρόβλημα της αρνητικότητας στον Φυσικό Κόσμο πέρα
από τους γνωστούς αρνητικούς αριθμούς των Μαθηματικών.
2) Το πρόβλημα της μη αντιστρεψιμότητας στη θεωρία της Σχετικότητας,
δηλαδή το λεγόμενο συνοπτικά πρόβλημα της αρνητικής απόστασης.

Αναλυτικά »

Μέθοδοι επίλυσης των προβλημάτων με την εξονική θεωρία

1) Εισαγωγή της φυσικής αρνητικότητας μέσα από τη διεύρυνση της
υπάρχουσας Θεωρίας Συνόλων ή εναλλακτικά μέσα από τη διεύρυνση
του υπάρχοντος Συνόλου των Φυσικών Αριθμών. Αυτά προκύπτουν με
διευρυμένη Λογική που με τη σειρά της γενικεύει τις γνωστές Πιθανότητες
των πρακτικών εφαρμογών.
2) Με την επίλυση του προβλήματος της αρνητικής απόστασης εισάγεται
υποχρεωτικά Νέα Γεωμετρία οι οποία αποτελεί συγχρόνως εισαγωγή
στη Νέα Φυσική.

Αναλυτικά »