Επικοινωνία

Εκδόσεις ΑΞΙΩΜΑ ( Ευάγγελος  Κυβεντίδης )
Νέο Πετρίτσι Σερρών ,  Πόντου 11  τ.κ. 62043
τηλ. 2323031104